Zavolejte nám: +420 608 206 260

Dotace

Název projektu

Pelikánová Valerie – Investice do zpracovatelských kapacit

Název operace

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Hlavním cílem projektu je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Program rozvoje venkova
Všechna práva vyhrazena © 2018
z klávesnice Vojtěcha Zikmunda